سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سحر مسلخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی سازه های دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید دهش – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشکده مهندسی

چکیده:

پدیده خوردگی از جمله مسائلی بوده که ممکن استبدنه سازههای دریایی را تخریبنماید. برنامه ریزی برای سیستمهای محافظتی سازههای فولادی ساحلی نیازمند دانشی استکه درباره گونه رخ دادن خوردگی به بحثمیپردازد. برای کنترل و شناخت این پدیده باید درکمناسبی از روند ایجاد خوردگی در بخشهای فلزی و نحوه حفاظتمتداول داشت. در این مقاله ضمن مطالعه و بررسی روند انجام خوردگی در سازه و واکنشهای شیمیایی، نحوه مدلسازی و حل میدان محاسباتی معادلات دیفرانسیل منقطع شده نیز معرفی میگردد. از جمله مواردی که به آن دست یافته شده استمیتوان به در نظر گرفتن معادله لاپلاس به عنوان معادله حاکم دو متغیره در مدلسازی جریان الکتریکی و ولتاژ با در نظر گرفتن روشمنقطع سازی المان مرزی در حل معادله اشاره کرد. در این مقاله به بررسی پدیده خوردگی در ساز ههای فلزی دریایی پرداخته شده است. با مطالعه منابع در دسترسو جستجوهای انجام شده در این زمینه به فرایند انجام پدیده خوردگی، روشهای متداول محافظت، معادلات حاکم، روشهای حل معادلات حاکم در میدان مدلسازی شده و خوردگی لولهها پرداخته شده است.