سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – رئیس گروه آب سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب – شرکت سهامی آب منطقه ای

چکیده:

گستره وسیعی از کشور عزیزمان ایران به لحاظ آب و هوایی و میزان بارش جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود و یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار در این مناطق وجود آب و تضمین تامین آن برای بخشهای مختلف مصرفکننده می باشد . پارامترهای مختلفی در تامین و تضمین آب مورد نیاز این مناطق موثر است که از جمله مهمترین آنها می توان به نابسامانی در میزان بارش و یا وقوع پدیده خشکسالی اشاره نمود . خشکسالی به عنوان یک عارضه موقت هر چند سال یکبار در بخش های مختلف ایران بویژه مناطق خشک و نیمه خشک حادث می شود و در نتیجه آن مشکلات خاص این مناطق را حادتر می نماید. شناخت جامع خشکسالی اولین و مهمترین مرحله در کاهش خسارت های ناشی از وقوع آن و همچنین برنامه ریزی جهت توسعه پایدار این مناطق می باشد . یکی از قدم های مهم و اساسی در مطالعات و پایش خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخص هایی است که بتوان بر اساس آنها میزان، شدت و تداوم خشکسالی را در یک منطقه ارزیابی کرد. در مقاله فوق به بررسی وضعیت خشکسالی در شهرستان اراک به عنوان یکی از شهرهای مهم صنعتی کشور که در ناحیه نیمه خشک واقع شده ، پرداخته شده است . با استفاده از آمار بارندگی ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی واقع در سطح شهرستان ، طی دوره ای ۴۰ ساله و با استفاده از شاخصهای مهم ارزیابی خشکسالی ، از جمله شاخص خشکسالی بارندگی استاندارد شدهSPI) پدیده خشکسالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت