سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کمالی سراج – کارشناس ایمنی شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام

چکیده:

درصنایع گاز تشکیل هیدرات های گازی پدیده بسیارمضری است که میتواند به تجهیزات صدمه وارد کندهمچنین عملیات حذف آنها بعضا با اسیبهای جانی و مالی همراه بودهاست تشکیل هیدرات درلوله ها باعث جلوگیری ازعبور جریان و انسداد می شود لذا باید ازاین پدیده جلوگیری شود چرا که رفع این مشکل هم هزینه و هم زمان بسیارزیادی را می طلبد دراین مقاله ضمن تشریح چگونگی تشکیل هیدرات های گازی چندحادثه ناشی ازآن نیز بررسی گردیده است همچنین با معرفی تجهیزاتی درواحدهای تولید MTBE که پتانسیل این خطر درآنها وجود دارد سعی شده تا گامی درجهت آگاهی نسبت به این پدیده و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه برداشته شود.