سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امید چترابگون – دانشگاه بو علی همدان
نادر مهرگان – دانشگاه بو علی همدان
علیرضا دانشخواه – دانشگاه شهید چمران اهواز
آقاروح الله احمدی – علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی پدیده بیماری هلندی برای زمان هایی که درآمدهای نفتی ایران با شوک های مثبت مواجه بوده پرداخته می شود همچنین در این تحقیق به اثر نامتقارن بودن درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی نیز می پردازیم. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش توابع مفصل دمی می باشد که بوسیله آن نشان می دهیم اقتصاد ایران در زمان هایی که با شوک های مثبت درآمدهای نفتی مواجه بوده و این درآمدها به اقتصاد به صورت بی رویه تزریق شده با پدیده بیماری هلندی مواجه بوده است. دوم آنکه درآمدهای نفتی اثر نامتقارن بر رشد اقتصادی داشته است به این صورت که رشد اقتصادی مستقل از شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بوده است.