سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب متصدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدحسین باقری پور – دکتری مهندسی عمران

چکیده:

علیرغم پیشرفتهای اخیر درتمامی علوم از جمله پیشرفت های علم مکانیک خاک تعیین رفتار شمع ها به خصوص درخاکهای لایه ای با دشواریهای زیادیهمراه می باشد دراین مقاله به منظور بررسی پدیده برکنش درشمع های با مقطع طولی متغیر مدلهایی از این نوع شمع در خاکی متشکل از چهار لایه ماسه ای و رسی با مشخصات مکانیکی و فیزیکی متفاوت به علت نزدیکی هرچه بیشتر مدلسازی ها به محیطهای خاکی موجود درطبیعت درنظر گ رفته شده است مدلسازی با استفاده از نرم افزار اجزای محدودی OPensees انجام شده است.