سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
جواد نائینیان – ۲کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
هوشنگ وفایی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

روستای همه کسی از توابع استان همدان می باشد که به دلیل بهره برداری غیر پایدار از منابع آب زیر زمینی در طی سالیان گذشته، با ناهنجاری های متعدد مواجه گشته است. در این منطقه گاز کشنده ای به طور طبیعی از زمین متصاعد می گردد و تاکنون دو نفر در این ارتباط جان خود را از دست داده اند. هدف این مطالعه تعیین نوع و میزان گاز انتشار یافته طبیعی در منطقه روستای همه کسی می باشد. این تحقیق در سال ۱۳۸۸ در منطقه همه کسی در استان همدان انجام شد. ابتدا با حضور در روستای فوق، با برخی از افراد سرشناس روستا مصاحبه شد سپس با استفاده از دستگاههای پیشرفته سنجش آلودگی هوا، نسبت به شناسایی نوع گاز کشنده و نیز تعیین غلظت انتشار گاز اقدام شد. آزمایشات صورت گرفته نشان داد گاز طبیعی مخاطره آمیز، چیزی جز گاز دی اکسید کربن که به طور طبیعی از خلل و فرج زمینهای اطراف روستای همه کسی انتشار می یابد نیست. بر اساس نتایج بدست آمده میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در ایستگاه های نمونه برداری بیش از ده درصد نشان داده شد و این در حالی بود که میزان غلظت گاز اکسیژن در ایستگاه های یاد شده معادل ۲ درصد نشان داده شد. انتشار گاز دی اکسید کربن از سطح زمین در امتداد بهره بردای غیر پایدار از منابع آب زیر زمینی ارزیابی گردیده و ضروری است در اسرع وقت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی بهبود یافته و برابر مقررات وزارت نیرو صورت گیرد.