سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پناهی – دانشجو دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

چکیده:

اندیس مس طاسهل در ۲۵ کیلومتر جنوب غرب الیگودرز ( استان لرستان ) واقع هستند . از لحاظ زمین ریخت شناسی،منطبق با منطقه نیمه کوهستانی است و دارای آب و هوای کوهستانی می باشد . از لحاظ ساختاری متعلق به زون دگرگونهسنندج – سیرجان می باشد . مطالعات سنگ شناسی نشان می دهد که سنگهای آتشفشانی منطقه از نوع آندزیتی پورفیری هستند . مطالعات میکروسکوپی ۸ نمونه مقطع نازک از هاله های دگرسانی نشان می دهد که سه نوع دگرسانی اپیدوتی ،کلریتی و سرسیستی شدن در عمق و سقف اندیس قابل ردیابی است. مطالعه مقاطع صیقلی نشان می دهد که ( مالاکیت ،کالکوپیریت ، کالکوسیت ، مگنتیت ، دیژنیت، بورنیت ، لیمونیت و گوتیت) از کانی های شاخص مناطق کانی زایی سوپرژن و هیپوژن می باشند . بر اساس دیاگرام های تکتنونو ماگمایی تمام نمونه ها در محدوده مر تبط با قوس های بعد ازتصادم قرار می گیرند. سنگهای منطقه بر اساس گوشته اولیه و کندریت ها نرمالیزه شده اند که همه نمونه ها نشان دهنده ویژگی های شیمیایی و ماهیت ماگمایی مشابه از دیدگاه متاسوماتیسم گوشته ای ویا اغشتگی گوشته با پوسته قاره ای میباشد.