سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولنی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج ورسا – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده استلج در ۳۲ کیلومتری شرق رزن قرار می گیرد. این محدوده در مرز بین دو استان مرکزی و قزوین واقع گردیده و از مناطق مرتفع و کوهستانی این دو استان محسوب می شود. نزدیک ترین شهر به منطقه مورد مطالعه آوج می باشد که در غرب محدوده قرار دارد و فاصله آن با محدوده ۳۲ کیلومتر می باشد. طی مطالعات صحرایی و سنگ نگاری منطقه، سنگ های آتشفشانی (عمدتاً اندزیت) با سن آئوسن و تعدادی توده نفوذی کوچکی از جنس دیوریت، کوارتز دیوریت کانه دار با سن الیگوسن شناسایی شده است. تمامی واحدهای سنگی توسط محلول های گرمایی شدیداً دگرسان شده و مدل آلتراسیونی مشابه با کانی سازی مس پورفیری ایجاد نموده است. به طور کلی دگرسانی های سرسیتی، کربناتی، سیلیسی، کلریتی، آرژیلیکی و به مقدار کمتری اپیدوتی شدن منطقه مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار داده است. کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ ها شامل کانی های پلاژیوکلاز، کوارتز، آمفیبول (هورنبلند)، کلسیت، بیوتیت، فلدسپات ها، به مقدار خیلی کم پیروکسن در مقاطع حضور دارند. برای آگاهی از ویژگی های زمین شیمی سنگ های منطقه مورد مطالعه، نمونه های معرف از مناطق مختلف برای عناصر اصلی و فرعی با روش (ICP-MS,XRF) آنالیز شدند. داده های ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگ های منطقه عمدتاً آندزیت و تراکی اندزیت بوده و از لحاظ درصد آلکالی ها سنگ ها بر اساس نمونه هایی که تحت آنالیز قرار گرفته اند، عموماً ساب آلکالن می باشند، از نظر جایگاه تکتونیکی نمونه ها در منطقه اروژنیک و بعضاً در جزایری که در زون گسترش کف اقیانوس تشکیل شده اند (Spreading Center Island) قرار می گیرند.