سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیاوش قلیزاده – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور تالش
جواد رنجبر – کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش نفت
مجید سلمانی – کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف معدن

چکیده:

درمنطقه مورد مطالعه گروههای مختلف سنگی یک روند تفریقی را از گابرو تا مونزودیوریت و کوارتز مونزودیوریت نشان میدهد وجود بافت گلومروپورفیک در نمونه های سنگی منطقه نقش تفریق را در تشکیل سنگهای مختلف نشان میدهد در برخی از سنگهای کوارتز مونزودیوریتی بلورهای پلاژیوکلاز واحد منطقه بندی نوسانی هستندکه موید حالت عدم تعادل در مخزن ماگمایی می باشد براساس بررسی ژئوشیمیایی سنگهای منطقه مورد مطالعه در سریهای ماگمایی ساب الکالن کالکو آلکالن قرار می گیرند.