سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان.
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان.
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی، شرکت پارسی کانکاو

چکیده:

کانسارهای مس عباس آباد در سنگ های آتشفشانی گسترش دارند که برپایه مطالعات میکروسکوپی سنگ میزبان در این کانسارها آندزیت، تراکی آندزیت و آندزی بازالت با بافت پورفیری تا مگاپورفیری می باشد، فنوکریستال ها شاملپلاژیوکلاز، آمفیبول و پیروکسن می باشند که ترکیب پلاژیو کلازها در این سنگ ها توسط مطالعاتXRD لابرادوریت و مجموعه های دگرسانی موجود کلسیت، پرهنیت، کوارتز و آلبیت تعیین شدند. زمینه سنگ در کانسارهای معدن بزرگو آسیادیو شامل ساندین و پلاژیوکلاز می باشد و در کانسارهای دامن جلا و لب کال در زمینه سنگ شیشه هم دیده می شود، دگرسانی های موجود در این سنگ ها کلریتی شدن، کربناتی شدن، سرسیتی شدن، زئولیتی شدن، سیلیسی شدن و به صورت محدود ایدنگزیتی شدن می باشن . د