سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی مهدی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی
شمیم پاینده – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی
مهدی صفدری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

رسوبات سازند روته پرمین بالایی در باختر دشت کرج شمال روستای آردهه با ضخامت ۲۶۳ متر و از تناوبهای سنگ آهک خاکستری رنگ در طی یک رسوبگذاری پیوسته در زمان مرغابین پیشین تا مرغابین پسین تشکیل شده است طی این تحقیق با استفاده از ۱۳۱ مقطع نازک تهیه شده از جمع آوری نمونه های صحرایی ۱۱ میکروفاسیس شناسایی گردید براساس مطالعات صحرایی و بررسی رخساره های میکروسکوپی سازند روته ۳ گروه رخساره ای تالاب سد و دریای باز تشخیص داده شد. رخساره های کربناته سازند روته در برش مورد مطالعه در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند.