سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم یوزباشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
محمد ابراهیمی – دکترای پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
نصیر عامل – دکترای پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
قادر حسین زاده – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از باتولیت مرکب قره داغ (اردوباد ) می باشد که در ١۵٠ کیلومتری شمالشرق تبریز و ٢٠ کیلومتری شرق سیه رود واقع شده است . توده مورد مطالعه با توپوگرافی نسبت اً خشن و روند شمال شرقی- جنوب غربی توسط رگههای کانه دار قطع شده است . این رگه ها در سنگ – های میزبان مجاور ایجاد دگرسانی نمودهاند. بطور کلی توده نفوذی کردشت از یک بخش اسیدی با ترکیب گرانودیوریتی تا مو نزوگرانیتی و یک بخش حدواسط با ترکیب کلی کوارتز دیوریت تا مونزودیوریت همراه با عدسی هایی کوچک از گابرو تشکیل شده است . بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی اکثرنمونهها دارای بافت گرانولار تا هتروگرانولار بوده و آانیهای اصلی متشکله آنها شامل پلاژیوآلاز، آلکالی فلدسپار، آوارتز، آمفیبول و بیوتیت م یباشند. آانیهای اپاک، اسفن، پیروآسن، آپاتیت و زیرآن نیز بعنوان آانیهای فرعی حضور دارند . از لحاظ ژئوشیمیایی گرانودیوریت های مورد مطالعه I-type هستند. این توده از نظر شاخص اشباع از آلومین متاآلومین و از نظر محیط تکتونیکی متعلق به گرانیت های قوس آتشفشانی است.