سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

سنگهای گابرویی جوزم در جنوب شرق کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر ،شمال غرب شهرستان شهربابک در استان کرمان واقع شده است.دراطراف توده مورد مطالعه پلاگ های داسیتی ،ریولیتی وولکانیک های ائوسن با ترکیب آندزیتی ، شوشونیت ها ومعدن مس میدوک وجود دارند که همگی موید محیط قوسی مرتبط با زون فرورانش می باشند.لذا در خصوص خاستگاه گابروی مورد مطالعه بررسی هایی صورت گرفت تا ارتباط این توده با زون ارومیه – دختر مشخص شود.بررسی های ژئوشیمیایی با استفاده از نمودارAFM ونمودارهای تعیین محیط تکتونیکی پیرس ودیگران حاکی از ترکیب کالکوآلکالن ومحیط تشکیل مرتبط با زون فرورانش می باشد.