سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه صحرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی ضائی کهخائی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود

چکیده:

سنگهای آتشفشانی نشوه در شمال غرب ساوه واقع شده است و بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر محسوب می شود. سنگهای آتشفشانی این منطقه از نوع بازیک- حدواسط و اسیدی می باشند که دارای سن ائوسن هستند. این سنگها دارای پلاژیوکلاز، فلدسپاتهای پتاسیم ،کوارتز،کلینوپیروکسن، آمفیبول و الیوین می باشد و بافتهای میکرولیتیک پورفیری- هیالوپورفیری – تراکیتی تا اینترسرتال را نشان می دهند. بر اساس داده های ژئوشیمیایی- نمودارهای تعیین نوع ماگما- ماگمای تشکیل دهنده سنگهای آتشفشانی نشوه عمدتا از نوع کلسیمی – قلیایی بوده و متاآلومین می باشد. سنگهای آتشفشانی منطقه نشوه از عناصر HSFE تهی شده و از عناصر LILE غنی شدگی نشان می دهند. این ویژگی ها به همراه واقع شدن نمونه ها در محدوده بازالتهای کلسیمی – قلیایی حاشیه فعال قاره ای نشان دهنده تشکیل ماگمای به وجود آورنده این سنگها از ذوب گوه گوشته ای زیر ایران مرکزی در طی فرورانش لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر بلوک ایران مرکزی در زمان ائوسن می باشد.