سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم قهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریر- دانشکده علوم طبیعی
منصور مجتهدی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز – دانشکده علوم طبیعی
محسن موید – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز – دانشکده علوم طبیعی
روزبه سعیدی – کارشناس شرکت کان آذرتبریز

چکیده:

حدوده مورد مطالعه در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قره چمن و حدود ۳۰ کیلومتر مانده به میانه قرار گرفته است. راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه از شهرهای تبریز و میانه توسط جاده ترانزیت تبریز- میانه – تهران به سهولت امکان پذیر است . از لحاظ تقسیمبندی زونهای ساختاری ایران این منطقه در زون البرز غربی- آذربایجان واقع شده است. سنگهای ولکانیکی اسیدی منطقه گوگدرق شامل تراکیآندزیت-آندزیت- ریولیت – ریوداسیت و پرلیت بوده که سن الیگو- میوسن را به آنها نسبت میدهند. بافت اغلب این سنگها پورفیری با زمینه شیشهای و میکرولیتی بوده و کانیهای اصلی شامل پلاژیوکلاز- سانیدین ، کانیهای فرعی شامل بیوتیت – هورنبلند – آپاتیت بوده و کانیهای ثانویه شامل کلریت- اپیدوت –مالاکیت- آزوریت- کلسیت و کوارتز ثانویه میباشند. توده- های نفوذی منطقه سن الیگوسن دارند و سنگهای آتشفشانی منطقه سنی در حد ائوسن- الیگوسن دارند که جایگیری توده نفوذی باعث دگرسانی آنها شده لذا منطقه شدیداً تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرار گرفته و چشمههای آبگرم مشاهده شده در چندین نقطه از منطقه مورد مطالعه موید این مطلب است. . با بررسی دور سنجی منطقه مورد مطالعه ، زون آلتراسون، با جهت شمالغرب- جنوبشرق مشخص شده است. در این زون کانی زائی آهن ، مس و احتمالاً طلا صورت گرفته است.