سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد مهتدی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اصفهان
سید مجید قادریان – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جهت بررسی توانایی گیاه Matthiola flavida روییده در منطقه معدنی ایرانکوه برای گیاه پالایی، نمونه های خاک و گیاه این منطق جمع آوری شد. نمونه ها برای تعیین غلظت سرب بوسیله دستگاه طیف سنج جذب اتمی آنالیز گردید. غلظت کل سرب در خاک از ۹۵۰ تا ۱۲۱۰۰ میکرو گرم بر گرم وزن خشک بود. گیاه M. flavida روییده در این منطقه توانایی تجمع مقدار زیاد سرب ( ۷۶۰۰ میکرو گرم بر گرم) را در برگ های خود دارد. همچنین جمعیت فلز دوست و غیر فلز دوست این گیاه که بر روی خاک آلوده به سرب ایرانکوه در شرایط اتاق رشد در طول مدت ۴۰ روز رشد کرده بودند می توانند بترتیب بیش از ۲۰۰۰ و ۷ میکرو گرم بر گرم سرب را در برگ های خود تجمع دهند. این نتایج نشان می دهد که گیاه M. flavida پتانسیل لازم برای گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب را دارد.