سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه کریم خانی میانجی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

استفاده از گیاهان برای پالایش خاکهای الوده به فلزات سنگین راه کاری اقتصادی ارزان و موثر می باشد دراین کار تحقیقاتی به مطالعه نقش گیاهان مریم گلی و بومادران در ۴ تراکم مختلف کاشت کاشت با فواصل ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ سانتی متر روی ردیف برحذف فلزات سنگین با روش گیاه پالاییدر اراضی سبزیکاری شهرک ا حمدیه شهرداری منطقه ۱۹ تهران پرداخته شده است نتایج نشان داد که تاثیر رقم روی غلظت سرب، کادمیم و مولیبدن در گیاه معنی دار شد از لحاظ جذب عنصر کادمیم گیاهمریم گلی ۰/۰۳۷ میلی گرم در کیلوگرم نسبت به بومادران ۰/۰۴۷ میلی گرم درکیلوگرم ازمقدار جذب کمتری برخوردار بود.