سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محسن گلیان – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
احمدرضا ایزدی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

تونل انتقال آب سبزکوه به طول ۱۰۶۰۰ متر در استان چهارمحال و بختیاری واقع گردیده است مسیر تونل انتقال آب سبزکوه در کمربند زاگرس و درپهنه زاگرس مرتفع قرار دارد این پهنه از کمربند زاگرس غالبا شامل واحدهای پالئوزوئیک ومزوزوئیک است و گسترش واحدهای سنوزوئیک و جوانتر در آن محدودتر است واحدهای سنگ چینه ای محدوده موردمطالعه شامل مارن ومارنهای آهکی سازند گورپی ، آهگ مارنی شیلی سازندهای ایلام و سروک، اهکهای مارنی با بین لایه های شیل سازند کژدمی آهکهای دولومیتی سازند داریان – فهلیان، دولومیت های و دولومیت مارنی سازند سورمه – نیریز، دولومیت خاکستری روشن سازند خانه کت دولومیتهای آ]کی سازند دالان و شیل و ماسه سنگ پالئوزوئیک می شود. دراینم قاله با استفاده از داده های حاصل از دورسنجی RS و تلفیق با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پتانسیل کارست شدگی در محدوده اطراف تونل انتقال آب سبزکوه بررسی گردیده است.