سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر دیزجی – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، نادر دیزجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
مریم رشتچی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، بلوار غربی استادیوم آزادی، پژوهشگاه صنعت ن

چکیده:

با توجه به اینکه در تصفیه فاضلابهای نساجی، مشکل عمده پسابهای ناشی از رنگرزی پارچه ها میباشد،در این مطالعه به بررسی حذف رنگ ها با جاذب طبیعی پرداخته شده است. از جاذب طبیعی پوست پسته برای جذب سطحی رنگهای نارنجی و قرمز بهنوان مدل پساب واحدهای نساجی استفاده گردید. تاثیرتغییرات غلظت اولیه محلول در جذب دو رنگ قرمز و نارنجی با مقدار ثابت جاذب بررسی شده است. با افزایش غلظت اولیه دو ماده جذب شونده( رنگ قرمز و نارنجی) از ۱۰۰ به۵۰۰mg/L به ترتیب درصد جذب از ۲۲ به ۶۰ در صد و از ۲۳ به ۶۶ درصد افزایش می یابد همچنین نتایج با مدل جذب سطحی دما ثابت فروندلیچ بدست آورده شده است وضرایب مربوطه به دست آمده است. نتایج به دست آمده بیانگر نزدیکی مدل فروندلیچ به نتایج است