سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان کیانی – مهندسین مشاور کنکاش عمران تهران،گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
راحله فرهنگ – دانشگاه پیام نورزاهدان

چکیده:

خاکهای رسی واگرا، خاکهای مساله سازی هستند که در مجاورت آب چسبندگی خود را از دست داده و به سرعت شسته شده وفرسایش می یابند. بنابراین اگر هنگام استفاده از خاک رس واگرا در سازه های هیدرولیکی خاکی نظیر خاکریزها دیواره کانالهای خاکی و سدهای خاکی، این خاکها بدرستی شناسایی نشوند و در محل مناسب استفاده نگردند می توانند مشکلات مهندسی جدی را موجب شوند. لذا تحقیق و بررسی در مورد این خاکها از اهمیت ویتهه ای برخوردار بوده تا با اتخاذتمهیدات لازم ازخسارات جبران ناپذیر پیشگیری شود. سد ملو واقع در تربت جام در استان خراسان رضوی یکی از سازه های هیدرولیکی در منطقه است که بدلیل وجود مصالح ریهدانه در قسمت چپ بستر رودخانه در محل ساختگاه سد، بررسی پتانسیل واگرایی منابع قرضه آن ضروری می باشد، به این منظور بررسی های صحرایی، آزمایشات فیزیکی شامل هیدرومتری مضاعف و آزمایشات شیمیایی روی نمونه های برداشت شده از منطقه انجام گردید که طبق نتایج آزمایشات هیدرومتری مضاعف، منابع قرضه ریزدانه در رده خاکهای غیر واگرا ارزیابی می شوند و همچنین نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی طبق معیار ارزیابی پتانسیل واگرایی شرارد نشان می دهد نمونه ریهدانه جناح چپ در محدوده غیر واگرا تا مشکوک به واگرایی قرار می گیرد