سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

توحید چربگو – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر چربگو – کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
داود کرمی – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

یکی از عوامل عمده در تخریب و بی ثمر شدن سدهای خاکی پیدایش آبراهه های ناشی از آب شستگی در بدنه و بویژه هسته نفوذناپذیر این سدها می باشد .روانگرایی در خاک های رسی یکی از مشکلات حاصل از استفاده خاک های مشکل آفرین می باشد از این رو باید با استفاده از روش های موجود این پتانسیل مخرب را در طرح هایی نظیر سدهای خاکی که تمرکز فشار آب در داخل خاک وجود دارد را بررسی تا از خطرات احتمالی بعدی آن پیشگیری نمود .سد نازلوی ارومیه یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی در استان آذربایجان غربی می باشد که از نوع خاکی و با هسته رسی طراحی شده است .جهت بررسی روانگرایی در منابع قرضه ریزدانه آن ۱۵ چاهک حفر گردیده و پس از نمونه گیری بر روی آنها،آزمایشات هیدرومتری دوگانه ،پین هول و عصاره اشباع انجام پذیرفت که از نتایج آن مشخص گردید که این منبع قرضه هیچ گونه واگرایی نداشته و می تواند به عنوان منبع قابل قبول در هسته رسی این سد مورد استفاده قرار گیرد