سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم شفاعی آبکنار – دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز مسعودی –
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ازسنگدانه های رودخانه کن درالبرزمرکزی دراستان تهران به عنوان منابع شن و ماسه درساخت بتن استفاده می شود دراین تحقیق پتانسیل واکنش قلیایی کربناتی سنگدانه های منطقه کن بررسی شده است این واکنش بین سنگدانه های دولومیتی و قلیاهای سیمان به وقوع می پیوندد و درنهایت باعث انبساط و ترک خوردگی بتن می شود باتوجه به اینکه سنگدانه های منطقه کن دربرخی قسمت ها دولومیتی شدهاند بررسی امکان وقوع واکنش قلیایی کربناتی ضروری است لذا دراین تحقیق از پتروگرافی به عنوان ابزاری هوشمنددرشناخت دانه ها استفاده شده است مطالعات پتروگرافی نشانداد که قطعات اغلب کلسیتی و به میزان ناچیزی دولومیتی هستند و امکان واکنش قلیایی آنها کم است به منظور مطالعات تکمیلی از روش ملات منشوری ASTM C 1260) نیز استفاده شدهست.