سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن قره نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
راضیه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفه

چکیده:

امروزه کشورهای زیادی در تلاش برای متنوع سازی اقتصاد خود و رهایی از اقتصاد تک پایه ای و تک محصولی هستند. برای نیل به این هدف که زمینه توسعه پایدار است، در جستجوی شناخت راههای آن با خلق راهها و روشهای جدید ه ستند. یکی از این راهکارها که در این زمنیه می تواند بسیار تأثیر گذار باشد، گردشگری و به دنبال آن شناسایی پتانسیل هایی است که زمینه توسعه هر چه بیشتر آن را فراهم می آورند تا از این طریق بتواند فرآیند توسعه ملی خود را سرعت بخشند. تالاب ها از جمله جاذبه های اکوتوریسمی کشورها هستند که جلوه های خاصی از زیبایی طبیعی را در فصول مختلف سال به نمایش می گذارند. پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی توانهای محیطی تالاب جغاخور با هدف توسعه پایدار اکوتوریسم در این منطقه اشاره دارد. تالاب چغا خور واقع در هستان چغاخور، از بخش بلداچی، شهرستان بروجن، استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. این منطقه دارای توانها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی، خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است، که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و با ایجاد اشتغال زایی و افزایش درآمد و رفاه عمومی از طریق توسعه صنعت گردشگری این منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، اسنادی و میدانی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد توجه به موانع و مشکلات گردشگری منطقه چغاخور که نیاز به برنامه ریزی و م دیرتی صحیح و نگاه زیست محیطی دارد، می تواند در شناساندن این تالاب به عنوان یکی از محورهای گردشگری طبیعی مؤثر واقع شود و از طرفی با برطرف کردن تنگناها و چالش های موجود در زمینه صنعت گردشگری در این منطقه می توانیم ایجاد اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم بومی و در نهایت افزایش رفاه عمومی و محیطی سالم و شکوفا در جذب گردشگران و رفع بخشی از مسائل این منطقه را شاهد باشیم.