سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
هادی رحیمی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده:

با رشد روزافزون جمعیت ومهاجرت های روستایی وافزایش صنعت وماشین نیاز به طبیعت و فرار از خانه ها احساس می شود که حفظ محیط طبیعی و گسترش مناطق حفاظت شده می تواند را ه حل این رویه باشد . از این رو یکی از این مناطق منطقه ی حفاظت شده ی سرخ اباد است که در شمال غرب استان زنجان با مساحتی بالغ بر ۱۲۵ هزار هکتار که معادل ۳۶ در صد کل مناطق حفاظت شده ی استان را شامل می شود قرار دارد. این منطقه توانایی بالایی جهت سرمایه گذاری در امر گردشگری را دارد ،در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی توانمند یهای منطقه ی حفاظت شده سرخ اباد در جهت گردشگری پرداخته می شود. که نتایج حاصله نشان می دهد که این منطقه توانمندیهای زیادی برای جذب گردشگر دارد وقسمتی از منطقه هنوز به صورت محیطی بکر ودست نخورده باقی مانده است. اما ساخت و ساز ها یی که در آن صورت می گیرد باید بر اساس اصول خاصی باشند و با برنامه ریزی های شهری گسترده ودرست در هماهنگ باشد