سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ماندانا صنیعی – دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ترانه صنیعی – کارشناس ارشد، جغرافیا و برنام هریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

اوقات فراغت، نحوهگذران آن و ورزشهای تفریحی به عنوان یکی از مناسبترین و سودمندترین گون ههای اوقات فراغت، از چند دهه قبل در کشورهای مختلف مورد توجه بسیار زیادی قرارگرفته است. دلیل آن هم اهمیت بسیار زیاد اوقات فراغت در زندگی امروز مردم سراسر جهان است. از آنجا که شهر تهران با رشد مداوم خود، روز به روز به فضاهای بیشتری جهت گذران اوقات فراغت شهروندان نیازمند م یباشد و با توجه به اینکه شهر توسعه ب یرویه و لجام گسیخت های را به سمت دره های شمالی آغاز کرده است ضرورت اندیشیدن را هحل اساسی، جهت برنامه ریزی و کنترل وضعیت مناطق کوهستانی شدیداً احساس می گردد. یکی از این مناطق کوهستانی، کوه های بالای خیابان جن تآباد (جنت آباد شمالی) است. که مکانی برای آموزش و گذران اوقات فراغت افرادی است که به ورزش پاراگلایدر م یپردازند. بررسی وضعیت منطقه و ارائه تسهیلات به گردشگراندر قالب توسعه پایدار، می تواند درکاهش تخریب های شدید محیطی که در اثر عدم وجود امکانات و زیرساختهای مناسب گردشگری و تفرج در منطقه است، مؤثر واقع شود. بنابر این در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه سعی شده است به بررسی پتانسیل های ورزشی و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در توسعه صنعت گردشگری پرداخته شود