سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت علی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
محمدحسظین زرین کوب – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
سیدسعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در شمال شرق نهبندان و در بخش شمالی ایالت ساختاری سیستان، واحدهای پراکنده ای از گدازه های آلکالن پلیمو کواترنری وجود دارد که تنوع سنگ شناسی آنها بر اساس مطالعات صورت گرفته شامل الیوین بازالت، بازالت، آندزیت بازالت و تراکی آندزیت با بافت غالب پورفیری با خمیره میکرولیتی، جریانی و حفره ای می باشد. فنوکریست های غالبت آنها را آمفیبول ، کلینوپیروکسن و الیوین تشکیل می دهند. دگرسانی پروپیلیتیک در این سنگ ها متداول است. گدازه های مذکور بر روی اره گی سرشاخه خاوری گسل نه قرار گرفته است. در بخض شمال محدوده مورد مطالعه یک چشمه ی آب معدنی حضور دارد. شواهدی از قبیل بافت حفره ای، دگرسانی پروپیلیتیک، قرار گری بر روی گسل نه و وجود چشمه ی آب معدنی در شمال منطقه، حاکی از احتمال بالای وجود پتانسیله های معدنی از نوع اپی نرمال است.