سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مقدم – استادیار و ریاستمنطقه ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا زندمقدم – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
حیدر لطفی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

امروزه مطالعه و بررسی توانها و پتانسیل های طبیعی و زیست محیطی هر منطقه یکی ازم همترین فاکتورهای توسعه یافتگی تلقی گردیده و در تمام کوانسیون ها و معاهدات ملی و بین المللی براهمیت و نقش و ضرورت مطالعه و نقش آنها تاکیدات بسیار گردیده است به گونه ای که در راه حفظ و حراست از این فاکتورهای مهم زیست محیطی حتی برخی از گروه ها و سازمان های غیردولتی N.G.O نقش فعالتر و پربارتری را به نسبت برخی از دولت ها نیز برعهده گرفته و برخود می دانند حفظ و نگهداری این منابع و عناصر زیست محیطی را بدون شک خلیج فارس یک منطقه بسیار مهم در عرضه ملی و چه در تمامی عرصه های بین المللی و جهانی از گذشته دور تا کنون و آینده ای که در پیش روی دارد جایگاه ویژه و ممتازی داشته و دارد