سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا حصیلی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مهسا فلاح نیا – استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز

چکیده:

استفاده از انرژیهای فسیلی و رو به پایان در عرصه جهانی، سبب بروز نا به هنجاریهای متعدد زیست محیطی در دنیای امروز شده و به طور چشم گیری آلودگی و تخریب محیط طبیعی را به همراه داشته است. یکی از موارد کاربرد انواع انرژی، مکان های اقامتی و به ویژه هتل ها می باشند. از این رو با توجه به رونق صنعت گردشگری و گسترش ساخت و ساز هتل، ضرورت اتخاد تصمیمهای کاربردی و عملیاتی جهت کاهش این آلایندگی ها و حرکت به سوی حفظ محیط طبیعی، مورد توجه ویژه دولتها قرار گرفته است. در همین راستا، در نظر گرفتن نکات همسو با محیط زیست سبب بروز تغییراتی در مفهوم و ساختار معمول هتل ها گشته است. امروزه شمار فزاینده گردشگرانی که در گریز از سلطه تکنولوژی شهرهای مدرن، مکا نهای بکر طبیعی را به عنوان مقاصد سفرهای خود انتخاب م یکنند، رویکردهای نوینی مانند اکوتوریسم و اکوهتل را در قالب توسعه پایدار صنعت گرشگری رقم زده است. در این مقاله سعی بر آن است تا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحقیق پیمایشی، علاوه بر شناخت مفاهیم مرتبط با اکوهتل و بررسی رویکردهایی چون، استفاده از انرژیهای پاک، ارت باط مستقیم با طبیعت، پایداری بوم شناختی، احترام و حفظ فرهنگ مردم بومی، رعایت نکات زیست محیطی، ایجاد منافع اقتصادی برای مردم منطقه، رضایتمندی گردشگران و در نهایت توسعه پایدار گردشگری در اکوهتل ها، منابع و پتانسی لهای اکوهتل به طور مشخص در استان فارس مورد کنکاش قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت توسعه گردشگری از منظر اکوهتل برای این استان ارائه گردد. به نظر می رسد با الگوپذیزی از نمونه های مشا به و آموزش مدیران هتل ها می توان به راهکارهای مناسبی جهت بهره وری مطلوب از انرژی های طبیعی مورد مصرف در اکوهتل و در نتیجه کاهش مخاطرات طبیعی و افزایش بهره وری دست یافت