سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدرمی – استادیار دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست دانشگاه ملایر
خاطره سادات حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

اکوتوریسم نوعی گردشگری طبیعی با پیامد خفیف می باشد که در راستای پایداری گونه ها و زیستگاه های طبیعی هم بصورت مستقیم از طریق مشارکت دراقدامات و برنامه های حفاظتی و هم بطور غیرمستقیم از طریق ایجاد درآمد برای جوامع محلی و درنتیجه ایجاد انگیزه برای آنها درجهت حفاظت از میراثهای طبیعی فعالانه عمل مینماید اکوتوریسم پایدار درک عمیقی از اثرات توریست روی محیط جغرافیایی فرهنگی انسان بوجود می آورد و همچنین اثرات فعالیت های توریسمی را به خوبی ارزیابی و مدیریت می کند و روشهای قابل اعتمادی از محاسبات محیطی برای برخورد با اثرات منفی گردشگری اتخاذ و گسترش می دهد با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایران در قلمرو مناطق خشک و بیابانی قرار دارد شناخت دقیق و اصولی پتانسیلهای مناطق کویری درزمینه صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم و راه های بهره برداری از آنها از ضروریات اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کویری و حتی کل کشور است زیباترین کویر دنیا با کلوتهای منحصر بفردش در منطقه شهداد قرار دارد تا جای ی که می توان این منطقه را نمایشگاهی از زیباییهای کویر نامید.