سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آویده طلایی – عضو هیات علمی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاریهای عمده ای را به این بخش به لحاظ درآمد زدایی فراوان آن ، اختصاص دهند. این شکل از گردشگری فعالیت های فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان پذیر می سازد و موجب افزایش و قدردانی عمیق تر آنان از طبیعت می شود که در نهایت حس حفاظت از محیط های طبیعی را در آنان بر می انگیزد.اکوسیستم روستاها بستر مناسبی برای سودآوری در بخش اکوتوریسم است و حمایت از توریسم روستایی موجب حفظ و تداوم فرهنگ های محلی و بومی می شود. روستاهای مناطق کویری به لحاظ داشتن شرایط و موقعیت طبیعی و تاریخی،ویژگی های زیست محیطی، ، توپوگرافی زیبا و توجه به مناظر طبیعی و نقاط دیدنی روستا با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم روستایی فراهم کند. در این تحقیق سعی گردیده است تا به پتانسل های اکوتوریستی روستاهای مناطق کویری با اهداف توسعه پایدار و جنبه مدیریت پایدار گردشگری در این مناطق با رویکرد اکوتوریسم مورد دقت و توجه قرار گیرد.