سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سهامی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
فریبا اسفندیاری – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران

چکیده:

اکوتوریسم پدیده ای مدرن است که انگیزه اصلی آن گردشگری ، مشاهده و لذت بردن از طبیعت و پدیده ها و چشم انداز های طبیعی و فرهنگی بوده و از آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد نام برد . توجه به اکوتوریسم مناطق بیابانی می تواند زمینه رسیدن به اشتغال ، افزایش درامد ارزی ، آشنا کردن مردم با جاذبه های طبیعت ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و در نتیجه تغییر شرایط اجتماعی را فراهم آورد. از کل وسعت کشور ۴۳ میلیون هکتار آن در زمره اکوسیستم بیابانی است وجود چنین وسعتی از نواحی خشک ، لزوم توجه به پتا نسیل های مناطق بیایانی و کویری در زمینه صنعت اکوتوریسم را ضروری می سازد. کویر قطرویه به دلیل برخورداری از چشم انداز های طبیعی، تنوع زیستی بالا و قرارگیری با فاصله اندک نسبت به راه های ارتباطی اصلی ، این مکان را به صورت شاخص و واحدی مستعد برای اکوتوریسم در آورده است . در این مقاله ضمن بررسی ابعاد توسعه اکوتوریسم در منطقه ، ویژگی های برخی از جاذبه های توریستی منطقه در جهت زمینه سازی برای توسعه این صنعت و ضرورت توجه به آن در برنامه ریزی های ناحیه ای و منطقه ای بیان شده است .و تجزیه و تحلیل آن بر مبنای الگوی تحلیل swot استوار است در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار در منطقه شامل چهار گروه-نقاط ضعف،قوت،فرصت ها ،وتهدیدها – راهبرد های هم سو با توسعه پایدار گردشگری در این منطقه ارائه گردیده است.