سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناسارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

تغییر کاربری و توسعه شهرها و بهره برداری غیر اصولی از جنگل ها و مراتع از جمله فعالیتهایی هستند که زیستگاه های طبیعی را مورد تهدید قرار داده و اگر به فکر حراست و نگهداری از این زیستگاه ها نباشیم ، مطمئنا این زیستگاه ها رو به نابودی خواهد رفت. تالاب میقان یکی از ریستگاه های طبیعی ایران می باشد که این تالاب بین ۲۲ تالاب بین المللی قرار گرفته و زیستگاه گونه پرندگان بومی و مهاجر است. تالاب میقان یکی از مهمترین زیستگاه ها برای زمستان گذرانی درنا معمولی در ایران به حساب می آید. از مهمترین خانواده های گیاهی در این منطقه می توان از اسفنج ها Chenopodiceae ، کاسنی ها Compositae ، شب بو Cruciferae و خانواده گندمیان Gramineae نام برد. ارزشهای اقتصادی به دو دسته اساسی ارزشهای ملموس و ارزشهای غیرملموس تقسیم می گردد . ارزشهای ملموس شامل ارزش ملموس مستقیم ، ارزش ملموس غیر مستقیم ، ارزش اختیاری و شبه اختیاری است. ارزش غیرملموس شامل ارزش وجودی ، ارزش بشردوستی و ارزش میراثی می باشد . ارزش ملموس، قسمت متعارف ارزش است که با مصرف یک کالا همراه است . برای مثال صید ماهی، شکار پرندگان، محلی برای تولید مثل ماهیان و پرندگان، تفریح و توریسم و … از ارزشهای ملموس مستقیم محسوب می شوند . ارزشهای ملموس غیرمستقیم تالابها؛ شامل کنترل سیل، حفاظت از طوفان، جلوگیری از نفوذ آب شور دریا، پایداری زمین ساحلی، شارژ مجدد آبهای زیرزمینی و … می باشند، که از طریق تولید یا مصرف بر فعالیتهای اقتصادی مؤثر است . در این نوشتار برانیم با بررسی تالاب میقان به شناخت پتانسل های اقتصادی نهفته در این تالاب خواهیم پرداخت.