سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک
رضا روزه گیرقلعه نویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ته
ملیحه نصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در چرخه هیدرولوژی، منابع آب به دو گروه آب آبی و آب سبز تقسیم بندی می شود. آب های زیرزمینی و آب های سطحی آب آبی را تشکیل می دهند، در حالی که به رطوبت خاک در مناطق غیر اشباع آب سبز می گویند. آب آبی که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می گردد آب مجازی آبیBlue Virtual Water ذخیره شده در کالا نامیده می شود.یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در تولید محصولات زراعی تبخیروتعرق می باشد. با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف حاکم بر کشورهای وسیع از جمله ایران، محتوی آب مجازی آبی یک محصول زراعی در نقاط مختلف کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در این تحقیق محصولات زراعی گندم، جو، برنج، سیب زمینی و گوجه فرنگی به عنوان محصولات مهم در ۲۸ منطقه مطالعاتی(استان) مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای مثال پس از مطالعات اولیه و قراردادن اطلاعات خام در فرمول های مربوطه برای تولید یک تن گندم در استان سیستان وبلوچستان به ۱۵۲۳ مترمکعب آب و برای تولید یک تن گندم در استان ایلام به ۵۳۵ مترمکعب آب نیاز است. آیا می توان ضایعات محصولات زراعی را در قالب آب مجازی محصولات زراعی محاسبه نمود؟ با افزایش ضایعات محصولات زراعی به صورت غیر مستقیم منابع آبی سطحی و زیرسطحی بیشتری را به هدر می دهیم. خروجی های تحقیق نشان می دهد که ایران سالانه ۳۸۳۲ میلیون مترمکعب آب را از طریق ضایعات هدر می دهد که با کاهش ضایعات منجر به افزایش بازدهی آب خواهیم شد