سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حاج سقطی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب
رضا گلداران – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی – مدرس دانشگاه آزاد بناب

چکیده:

ساخت کانال از نوع بدنه خاکی با پوشش بتنی در کشور بسیار متداول بوده و هست که این نوع کانالها به پدیده نشست بسیار حساس بوده بطوریکه در اثر این پدیده ابتدا خرابی پوشش و بدنبال آن تخریب بدنه و در نتیجه اتلاف آب و هزبنه های ترمیم و … را بدنبال خواهدداشت لذا در این پژوهش نشست بستر کانال انتقال آب دشت بناب به ظرفیت ۵٫۵ متر مکعب بر ثانیه در یک کیلومتر آن که حاصل ازرسوبات ارومیه و از جنس رسی می باشد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای تحکیم و نشست بستر ارائه گردیده است که در پروژه مزکور موفقیت آمیز بوده ولی معایبی را نیز در بر دارد که به نقد و بررسی آنها پرداخته شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.