سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر ثنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
محمدحسین اق خانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حمید حاج محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون

چکیده:

رشد مصرف انرژی درجوامع علاوه برخطر اتمام سریع منابع فسیلی جهان را با تغییراتتهدید آمیز زیست محیطی مواجه نموده است لذا دربرنامه ها و سیاست های بین المللی درراستای توسعه پایدار جهانی نقش ویژه ای به منابع تجدید پذیر محول شده است و سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش انرژی را به سمت استفاده از سوخت های پاک سوق داده است یکی از روشهای مهم درتولید سوخت های پاک تبدیل ضایعات زیستی به متان با استفاده از فناوری های تولید بیوگاز است بیوگاز معمولا بوسیله هضم بی هوازی تولید میگردد که به موجب آن ماده ارگانیک بوسیله فعالیت میکروبیولوژیک تجزیه می شود یکی از منابع عمده ضایعات زیستی ضایعات حاصله از کارخانجات صنایع غذایی می باشد سیب زمینی بعنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی مورد استفاده درصنایع غذایی است کهدارای حجم ضایعات قابل ملاحظه ای می باشد دراین مقاله به بررسی پتانسیل تولیدی بیومتان از ضایعات حاصله از فرایند تولید چیپس سیب زمینی کارخانه کرانچیپس مشهد پرداخت گردیده است بعد از تعیین نحوه تولید و میزان ضایعات حاصله درتولید چیپس این نتیجه حاصل گردید که پتانسیل تولید بیومتان دراین کارخانه روزانه حدود ۱۳۳/۲۶ مترمکعب براورد می شود.