سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
رضا عبداله زاده – کارشناس پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
محمد سهرابی – مشاور جوان سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

امروزه گرمایش زمین و تخریب لایه ازن منجر به ایجاد مشکلات متعددی در اکوسیستم های زمین و بیوسفر گردیده است . عامل اصلی این مسئله رشد صنعتی جوامع بدون توجه به مسائل زیست محیطی می باشد. برای رفع این معضل جامعه جهانی از دهه ۹۰ اقدام به برگزاری کنفرانسها و ایجاد معاهده های بین المللی در راستای تلاش برای کاهش اثرات گازهای گلخانه ای و به تبع آن کاهش سرعت گرم شدن زمین نموده است. در حال حاضر گاز منتشر شده از مراکز دفن پسماند ۳۰ درصد گازهای گلخانه ای تولیدی جهان را تشکیل می دهند. یکی از موثر ت رین روشهای کاهش میزان گازهای گلخانه ای مراکز دفن در کشورهای در حال توسعه، استحصال این گاز به منظور تولید انرژی الکتریکی و جذب اعتبارات جهانی در قالب CDM می باشد. این تحقیق تلاش دارد تا ضمن بررسی و امکانسنجی اجرای مکانیسم توسعه پاک برای مراکز دفن ایران یک طرح اجرا شده در این خصوص را در ایران مورد بررسی قرار دهد.