سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید فیضی – دانشجویان کارشناس ارشد اقلیم شناسی
رباب نوروزی –
حسین یاوری –

چکیده:

مسئله حفاظت از محیط زیست امروزه یکی از دغدغههای مهم جوامع بشری به شمار میآید به طوری که کشورهای زیادی برای ایجاد وگسترش تفکر توسعه پایدار و شناسایی عوامل محیطی مخرب مبالغ زیادی هزینه میکنند تا بتوانند از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیرجلوگیری کنند. در این مطالعه شهرستان تربت حیدریه به دلیل تنوع ساختار زیست محیطی انتخاب و ویژگی های بستر جغرافیایی و محیط طبیعی ناحیه با کمک سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و نقشه پتانسیل خطرخیزی زمین لرزه با توجه به شدتهای مختلف و خسارات وارده تهیه و همچنین رژیم آبی منطقه با استفاده از آمار و نقشههای رقومی مورد بررسی قرارگرفت که ملاحظه می شود، همه رودخانه های موجود در ناحیه رژیم آب دهی بارانی و طغیانی دارند. همچنین با بررسی پتانسیل فرسایشپذیری منطقه با مدل پسیاک، نقشه پهنهبندی فرسایشپذیری در محیطGIS تهیه شد. فرسایش پذیری شدید اراضی و حساسیت در برابر عوامل فرسایش (به ویژه هرز آب های سطحی) موجب تخریب شدید اراضی و از بین رفتن منابع خاک می گردد