سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد
فرزاد خلیلی اصفهانی – هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان اصفهان
مهدی زمانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

هدف از این مقاله پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی به منظور کاربرد درساختمان های صفرانرژی در شهرزنجان است به منظور برآورد اولیه انرژی بادی و خورشیدی دراین ایستگاه محاسبات لازم برروی اطلاعات آماری اندازهگیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران دریک بازه زمانی ۵۰ ساله انجام شده ست از نتایج مشاهده می شود که زنجان درنیمی از طول سال دارای آسمان صاف بوده که نشاندهنده این امر است که ازاستعداد و قابلیت نسبتا خوبی برای استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی برخودار است همچنین از نتایج دیده م یشود که زنجان دارای میانگین سرعت سالیانه ۱/۹ متربرثانیه است درنتیجه از استعداد و قابلیت بالایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیربادی برخوردار نیست