سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی بیت الهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

استان چهارمحال و بختیاری در میان کوههای مرتفع زاگرس و دربلندترین نقطه ایران واقع شده است این استان با اینکه یک درصد از وسعت خاک ایران را دربرگرفته اما بیش از ۱۰% حجم بارش را به خود اختصاص داده است وجود گسلهای فراوان و بارش شدید باران اهمیت مطالعه زمین لغزش را دراین استان دو چندان می کند دراینمقاله با استفاده از نرم افزارArc Gis و با استفاده از الگوی Fishnet نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ چهارگوش بروجن رقومی گردید رخنمون های آبرفتی از رخنمونهای سنگی تفکیک و سپس این رخنمون ها براساس ستون چینه شناسی نسبت به زمان از هم جدا و به ازای سن وزن دهی شدند. همچنین با استفاده از نقشه های رقومی توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ مدل ارتفاع رقومی DEM منطقه تهیه و پهنه بندی شیب انجام شد. بازه شیب بین ۴۵-۲۰درجه از نظر هندسی محدوده مستعد رانش تعریف شده است.