سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان فر – سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
حسین فکور –
بهراد خلیل خواه –

چکیده:

حوزه آبریز سوسن سرخاب منطق های در شمال خوزستان است. در این منطقه به دلیل گسل تراستی که اتفاق افتاده باعث شده است تا ذخایر آب زیر زمینی که دارای منشا در ارتفاعات اطراف است توسط چندین چشمه در این منطقه تخلیه شود. در این تحقیق تلاش گردیده تا منابع آبی این حوزه ابتدا شناسایی و انداز هگیر یهای مورد نیاز انجام سپس بیلان آبی این حوزه بر اساس انداز هگیر یهای انجام شده محاسبه گردید که در حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب است. نهایتا سه پیشنهاد برای استفاده بهینه از پتانسیل موجود در تولید انرژی برق آبی منطقه ارائه شده است. واریان تهای مورد بررسی شامل نیروگا ههای پایین دست سد مخزنی در دو محور و نیز نیروگا ههای جریانی در سه محور هستند. توان قابل نصب در این نیروگا هها، برای تولید انرژی پیک بین ۸۰ تا ۱۵۰ مگاوات خواهد بود.