سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج)- دانشکده بهداشت

چکیده:

بررسی مراحل مختلف تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم نشان می دهد که جهت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، کلیه مراحل طراحی و اجرای یک پروژه آبرسانی من جمله انتخاب منبع، مراحل تصفیه و … باید تحت نظارت مهندسی خاصی قرار یگیرد. از جمله مراحل تأمین آب که اغلب مورد توجه کمتری قرار می گیرد نظارت مداوم و دقیق بر شبکه های توزیع می باشد. این امر مخصوصاً در منابع خصوصی تأمین آب مشکلات حادتری را ایجاد می کند. خوردگی و رسوب گذاری به دلیل وارد نمودن بعضی از فلزات سمی (سرب، کادمیوم، روی و … ) در آب، افزایش هزینه پمپاژ و … از اهمیت اقتصادی و بهداشتی خاصی برخوردار است. در این مطالعه گذشته نگر با جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشهای شیمیایی آب مورد استفاده بعضی از مراکز نظامی و محاسبه و بررسی اندیسهای اشباع لانگیر (LSI) ، اندیس خوردگی (A.I) و اندیس رایزنار (RI)، پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در آب مراکز مورد نظ بررسی شد. کلیه منابع آب مورد استفاده در مراکز مورد بررسی آب زیرزمینی بود. و نتایج حاصله که بر روی هفت مرکز نظامی در استانهای مختلف من جمله اصفهان، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان و … انجام شد نشان داد که ۴۲/۸۶ درصد از منابع آب مورد استفاده غیر خورنده، ۴۲/۸۶ درصد از منابع آب خورنده و ۱۴/۲۸ درصد از مراکز مورد مطالعه آب متعادل دارند.