سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

امروزه آلودگی های بیولوژیکی یکی از شایع ترین موارد گریبانگیر درخصوص آبهای آشامیدنی به حساب می آید عوامل مولدی همچون باکتری ها ویروس ها و جلبک ها از شایع ترین موارد موجود در آبها می باشد استفاده از روش های نوین جهت تصفیه آنها در راستای رسیدن به آبی مطابق با استانداردهای کیفی یکی از وظایف اصلی تصفیه خانه ها به حساب می آیددراین مقاله با انجام مطالعات برروی سد طرق و تصفیه خانه شماره ۲ مشهد ابتدا جلبکهای موجود در آب در مراحل مختلف شناسایی گردید در ادامه با کشت این جلبک ها در محیط کشت پتانسیل حذف این جلبک ها با استفاده از غلظتهای مختلف پرمنگنات پتاسیم مورد بررسی قرارگرفت درانتها میزان بهینه این ماده برای حذف کلی جلبکها به دست آمد.