سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حسن زاده – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه بیرجند.
محمدعلی فرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند.
امین فردوس ارا – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند.

چکیده:

محدودیت منابع سوختهای فسیلی و آلایندگی ناشی از مصرف آنها باعث گرایش به سمت روش های کارآمدتر تبدیل انرژی، مانند تبدیل همزمان شده است. در این روش، انرژی الکتریکی و حرارت، همزمان از یک منبع انرژی اولیه تولید شده و امروزه به عنوان اقتصادی ترین روشدر دنیا شناخته می شود و از آنجائیکه این روشمی تواند نقشی اساسی در کاهشمصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی ایفا کند، امروزه به شدت مورد توجه است. در میانروشهای مختلف تولید همزمان مانند میکروتوربین ها، دیزل ژنراتور ها و غیره، پیل های سوختی به دلیل ویژگی هایی از قبیل بازده بالا، آلایندگی کم، قابلیت استفاده از سوخت های مختلف، نداشتن سر و صدا، هزینه تعمیرات و نگهداری پایین، جهت کاربردهای ثابت (نیروگاه ها) و متحرک (اتومبیل و لوازم برقی قابل حمل) ممتاز هستند. در این مقاله ضمن بررسی روش های تولید همزمان، پیل سوختی به عنوان یک مبدل کارآمد معرفی شده و مزیت های آن از نقطه نظر تولید همزمان مورد بررسی قرار گرفته است