سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیرین نیکو – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
محمود پوریوسف – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
عبداله حسن زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

مسئله تامین علوفه برای تالیف دام از اهمیت ویژه ای در سیستمهای کشاورزی توام با دامپروری برخوردار است دراین اصل با توجه به پتانسیل تولید علوفه ها گونه ها و ارقام جدید شبدر و یونجه جهت بالا بردن تولید و کاهش واردات از اهمیت و افری برخوردار است لذا دراین تحقق به منظور بررسی پتانسیل تولید ۱۷ نمونه شبدر یکساله در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی در سال ۸۹ درمزرعه تحقییقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام پذیرفت این تحقیق به صورت طرح آماری کرت های یکبارخرد شده در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد کرتهای اصلی شامل تیمار آبیاری و عدم آبیاری و کرتهای فرعی شامل ۱۷ گونه و رقم شبدر یکساله تشکیل دادند. ژنوتیپ های شبدر در مزرعه از لحاظ صفاتی نظیر وزن خشک خوشه برگ ساقه و ارتفاع ساقه در زمان برداشت و تعداد شاخه در بوته مورد بررسی قرارگرفتند.