سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – دانشجوی دکتری تخصصی PHD
سیده حوریه فلاح – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
عبدالایمان عموئی –
علی اکبر محمدی –

چکیده:

تولید روزافزون زباله از جمله کاغذ و مقوا ودفع غیراصولی آن به محیط زیست بدون توجه به مقوله ی بازیافت علاوه برهدردادن سرمایه های ملی باعث از بین رفتن منابع طبیعی می شود امروزه مدیریت جامع مواد زاید حول چهار محول شکل می گیرد این محورها براساس اولویت عبارتند از: کاهش تولید بازیافت تبدیل شیمیایی ودفن یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری برای ایجاد برنامه های بازیافت موثر آگاهی از کمیت و کیفیت مواد زاید می باشد به همین دلیل بران شدیم که دراین تحقیق پتانسیل بازیافت کاغذ در مدارس دولتی شهر بابل را بررسی نماییم این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درسال تحصیلی ۸۹۰۹۰ درسطح مدارس دولتی شهر بابل انجام شد دراین مطالعه از مجموع حدود ۱۲۰ مدرسه دولتی درمقاطع مختلف موجود در شهر بابل ۳۷ مدرسه بصورت تصادفی و از مناطق مختلف شهر بابل انتخاب شد و میزان تولید و پتانسیل بازیافت کاغذ دراین مدارس مورد بررسی قرارگرفت کاغذهای باطله تولیدی مدارس در پایان هرشیفت برخی از مدارس صیح و عصر بودند بصورت تفکیک شده توسط یک ترازو وزن شد و این عمل برای هر مدرسه درمدت یک روز انجام شدب