سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد پذیرا – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط شهرداری مشهد
سیدکمال الدین شاهچراغی – کارشناس رسمی دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط

چکیده:

اجتماعات انسانی از دیر باز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین قسمتهای غیرقابل مصرف و زائد آن را دفع مینمودند .توجه به آلودگی های محیط و مقابله با آن از طریق برنامه های مختلف زیستمحیطی از جمله مدیریت مواد زاید جامد اکنون به صورت گسترده ای در مهندسی بهداشت و اقتصاد جهان مطرح است . در کشور ما نیز, با توجه به تولید ۲۲۲۲۹۲۲ تن زباله در روز و انجام آنالیزهای مختلف زباله که در مناطق مختلف کشورانجام گرفته است در حدود ۵۷ ۹۷ درصد زباله کشور ما را مواد آلی و فساد پذیر تشکیل میدهد – , که پتانسویل ایون موواد برای تجزیه بی هوازی و تولید گاز متان بسیار بالا میباشد. با توجه به اینکه ۹۷ درصد روش دفع زباله تولیدی در کشوور ما به طریق دفن در زمین میباشد, ضرورت این مطلب آشکار میگردد که بازیافت انرژی میتواند گواهی در جهت کاهش هزینه های جاری در امر مواد زائد باشد. در این مقاله تجربیات سایر کشورها در زمینه بازیافت LFG )گاز تولید شده در اماکن دفن زباله ( , چگونگی و نرخ تولید گاز, روشهای بستر سازی مناسب برای استحصال گاز و طراحی سیسوتج جمع آوری گاز در اماکن دفع مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به درآمد برخی از کشورها از بابت طرح بازیافت مواد زاید جامد ایجاب مینماید که در کشورهای در حوال توسعه از جمله کشور ایران نسبت به مسئله بازیافت انرژی توجه بیشتری انجام گیرد.