سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
احسان آقایی – مدرس گروه مکانیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد علویجه
مهدی زمانی – هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

پتانسیل باد، برای تولید انرژی پاک، در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله، یک تحلیل آماری روی داده‌های بادی ایستگاه رودآب در استان خراسان رضوی انجام شده است. به منظور برآورد اولیه انرژی باد در این ایستگاه محاسبات لازم بر روی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران انجام شده است. با توجه به داده ها، محاسبات در یک بازه ۱۲ ماهه انجام شده است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع ۴۰ متری، ۳۰ متری و ۱۰ متری در ماههای مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب ۳۱/۵ متر بر ثانیه، ۱۴۴/۵ متر بر ثانیه و ۲۲/۴ متر بر ثانیه در ارتفاع‌های یاد شده است. همچنین گلباد بیشترین جهت وزش باد بررسی گردیده است. از نمودار گلباد سرعت و جهت در ارتفاع های ۳۰ متری و ۵/۳۷ متری دیده می شود که جهت غالب باد در جهت جنوب شرق و نزدیک به شرق می باشد. در ایستگاه رودآب با توجه به گلباد این ایستگاه می توان بیان کرد که در طول سال جهت غالب باد ثابت می باشد. این موضوع در امر چیدمانی توربین ها مهم است، زیرا که ثابت بودن جهت باد مزیت عمده ای برای نیروگاه می باشد. همچنین با ارزیابی توان متوسط باد سالیانه در ارتفاع های ۱۰ متری، ۳۰ متری و ۴۰ متری دیده می شود بیشترین میزان توان باد در ماه ژوئن رخ داده است.