سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
بهروز بهروزی راد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد،واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا خدارحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و محیط زیست،دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستا
بهزاد جومردیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و محیط زیست،دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

امروزه گردشگری درجهان معاصر، عرصه های بسیاری را در فعالیتهای اقتصادی و در مراودات فرهنگی اجتماعی به خوداختصاص داده است. این مساله سبب گردیده که کشورهای مختلف باتوجه به توانمندیهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی خویش سعی کنند علاوه بر تامین اشتغال و درآمد برای ساکنان سرزمین خویش، تنوع اقتصادی راهمراه باکسب درآمد ارزی تجربه کنند. دراین بین از آنجا که گردشگری نوین درکشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای متناسب با فرهنگ وحساسیتهای مذهبی و اخلاقی خود را می طلبد، نوع جدیدی ا زگردشگری یعنی اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت برپایۀ توانمندیهای محیطی و منابع طبیعی میتواند، علاوه بر افزایش روند توسعۀ اقتصادی و امر اشتغال در بخشهای مختلف، تواما ًشرایطی رابه وجودآورد که افزون برحفظ بافت فرهنگی واحترام به سنن ورسومات جامعۀ میزبان، درکنار سایر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، امکان رسیدن به رشد ارگانیک برای کشور و جوامع دست اندرکار فراهم آید. دراین خصوص منطقه حفاظت شده دنا باداشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر ژنتیک بسیار ارزشمند گیاهی و جانوری از دیرباز مورد توجه محققین و علاقمندان به جاذبه های طبیعی بوده است