سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجتبی میرحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در عصر حاضر که منابع سوختهای فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است، که میتواند بقای بشر را تضمین نماید. بهره برداری از انرژی باد جهت تولید برق با استفاده از توربینهای بادی از جمله کاربردهای مورد علاقه دولتها می باشد. همچنین از عمده کاربردهای دیگر انرژی باد ، بهره برداری به منظور پمپاژ آب به نواحی مختلف جهت کشاورزی ، دامپروری ، آبیاری مراتع و جنگل هاست. در پژوهش حاضر داده های حاصل از ایستگاههای موجود در استان کردستان به صورت موردی مود مطالعه قرار گرفته است ایتدا سرعت باد در ارتفاع ۴۰ ، ۳۰ ، و ۱۰ متری مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی ، چگالی توان باد بدست آورده شده است. در این پژوهش ایستگاههای نمین و مشگین شهر مورد بررسی قرار گرفته اند. ایستگاه نمین دارای میانگین سرعت سالیانه ۴/۹۴ متر بر ثانیه ، در ارتفاع ۴۰ متری می باشد. همچنین ایستگاه مشگین شهر نیز دارای میانگین سرعت سالیانه ۴/۳۱ متر بر ثانیه ، در همین ارتفاع می باشد. به علاوه میزان چگالی توان سالانه باد در ارتفاع ۴۰ متری برای ایستگاه نمین ۲۷۵/۹۲ وات بر متر مربع و در ایستگاه مشگین شهر ۳۳۳/۱۸ وات بر متر مربع می باشد.