سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر فاطمه احمدی بویاغچی – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا س

چکیده:

روشهای مختلفی به منظور بررسی و ارزیابی پتانسیل انرژی بادی یک منطقه وجود دارد. استفاده از گلباد های منطقه یکی از روشهای مرسوم است که در اینجا بطور موردی روی شهر تهران مطالعه شده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از اندازه گیریهای جریان بادهای شهرستانهای تهران گلبادهای تعدادی از شهرستانهای اطراف تهران ارائه شده است. برآیند بادهای این گلبادها جهت باد غالب متوسط سالانه منطقه تهران را نشان می دهد. با داشتن جهت باد غالب و با توجه به توسعه عمرانی شهر تهران منطقه مناسب نصب توربین های بادی جهت تولید انرژی پیشنهاد شده است. گلبادهای ارائه شده مربوط به شهرستانهای اطراف تهران و متوسط سال در طول روز می باشد می باشد. ترکیب این گلبادها در شب متفاوت بوده و جهت غالب این بادها تغییر می یابد. از آنجاییکه اثر بادهای غالب در طول روز بیشتر از شب می باشد معیار ارزیابی گلبادهای روز می باشد